Assemblea 2022 II - Foto de portada

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FCM

La FCM celebrarà l’Assemblea General Ordinària el dimarts 19 de desembre, a les 19:00 horesde la tarda en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, a la sala del Campus Motor Anoia (C/ Tecnologia, 1 – 08719 Castellolí).

L’ordre del dia de l’Assemblea General serà el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Constitució de l’Assemblea General Ordinària de la FCM.
  2. Designació, si s’escau, dels Interventors de l’Acta de l’Assemblea.
  3. Informe del President.
  4. Normativa general.
  5. Pressupost per a l’any 2024.
  6. Reglaments 2024 i calendari Esportiu 2024.
  7. Aprovació dels resultats de les competicions 2023.
  8. Propostes presentades.
  9. Precs i Preguntes.

Trobareu tota la informació relativa a l’Assemblea a la vostra zona privada (només membres de l’Assemblea).

Entrada similar