Qui som

FCM

La Federació Catalana de Motociclisme (FCM), és l’òrgan rector d’aquest esport a Catalunya, territori on s’encarrega de la gestió i coordinació de la pràctica del motociclisme esportiu en totes les seves disciplines. 

Constituïda el 19 de desembre de 1944, la FCM està presidida per Salvador “Tato” Prat Lebrero (juny 2022) i té la seu a Barcelona, així com delegacions a Girona, Lleida i Tarragona. 

Forma part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Representa la Reial Federació Motociclista Espanyola (RFME) amb caràcter exclusiu dins el territori de Catalunya, i les normes i els reglaments de la federació estatal només són aplicables a la FCM i als seus afiliats quan aquests actuïn en competicions oficials d’àmbit estatal.

La FCM disposa dels següents òrgans consultius i tècnics


Història

La tradició del motociclisme a Catalunya ve de molt lluny. Es té constància de les primeres curses esportives a finals del segle XIX a la ciutat de Barcelona, mentre que la primera competició internacional es va celebrar entre les ciutats de Tarragona i Lleida a principis del segle passat, Durant aquell temps no hi havia una regulació clara de com s’havien de fer les curses. I per aquesta raó, tant els circuits com la forma com s’havien de desenvolupar les competicions tenien un cert caràcter aleatori. Aquells primers anys d’activitat esportiva a Catalunya, les curses es van convertir en esdeveniments socials on participaven membres de classe social alta de l’època. Van ser uns inicis que varen veure el naixement dels primers clubs, com el Club Fotográfico Deportivo, el Moto Club de Barcelona, i més endavant també el Reial Moto Club de Catalunya, amb un destacat protagonisme des de la seva creació en l’àmbit estatal i internacional.

L’esclat de la primera guerra mundial el 1914 va afectar indefectiblement el món de l’esport i el motociclisme. Mentre que amb la creació el 1923 del que acabaria sent la RFME, el Reial Moto Club de Catalunya va passar a ser l’entitat motociclista més important a tot l’Estat,0 Catalunya era el territori on es registrava l’activitat més gran.

La guerra civil va comportar una aturada total de les competicions.
Poc després del seu desenllaç, el nou Règim va decretar la creació de “la Delegación Nacional de Deportes” i alhora el de “la Real Federación de Motociclismo Española”, estadi previ també a les delegacions regionals, entre les quals es trobava la catalana, registrada el 19 de desembre de 1944, de la que formaven part les quatre delegacions provincials de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

El 1983 la Generalitat, a través de la Direcció General de l’Esport, va impulsar la recuperació de la FCM com a entitat.
Una tasca complexa i laboriosa que va recaure a les mans d’una junta gestora que, finalment, l’any 1986 va aconseguir constituir la Federació Catalana de Motociclisme com a entitat jurídica pròpia, una identitat que ha conservat fins a l’actualitat.

Des de llavors, la FCM ha esdevingut l’eix vertebrador del motociclisme a Catalunya, promocionant la pràctica de les disciplines d’aquest esport arreu de país gràcies als moto clubs. Un veritable teixit social del qual han sorgit grans esportistes, pilots capaços de brindar-nos els més grans èxits internacionals totes les disciplines del motociclisme.


Presidents

Patrocinadors