Títol de Càrrecs Oficials

El Col·legi Català de Càrrecs Oficials de la FCM convoca anualment seminaris i exàmens per a l’obtenció dels títols de Director de cursa, Comissari Tècnic, Comissari Esportiu i Cronometrador.

Patrocinadors