NOU CURS DE MONITOR DE MOTOCICLISME

El 20 de gener finalitza el termini per inscriure’s al curs.

La Federació Catalana de Motociclisme convoca un nou curs de Tècnic Esportiu Nivell 1 en la modalitat de Motociclisme.

La prova d’accés al curs tindrà lloc el proper divendres 27 de gener, de 16:00 a 20:00h, al Parcmotor Castellolí (Carretera Nacional A-2, Km 560, 08719 Castellolí, Barcelona). El termini per inscriure’s al curs i realitzar el pagament corresponent finalitzarà el divendres 20 de gener.  

Les sol·licituds d’inscripció a la prova d’accés,  així com al bloc específic i període de pràctiques s’han de presentar a la Federació Catalana de Motociclisme: Carrer d’Enric Granados, 112, 08008 Barcelona. Telèfon 934151184.

Requisits per a la prova d’accés:

 • Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent, o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
 • 1 fotografia mida carnet
 • Fotocòpia compulsada del DNI
 • Llicència federativa en curs
 • Document justificatiu del pagament de la prova d’accés (49,25€).

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS

El curs de monitor de motociclisme constarà de l’esmentada Prova d’Accés que, un cop superada, permetrà realitzar el Bloc Específic (75H), el Bloc Comú (80H) i el Període de Pràctiques (150H).

PROVA D’ACCÉS:

 • 27 de gener de 2023
 • De 16:00h a 20:00h.
 • PARCMOTOR CASTELLOLÍ. Carretera Nacional A-2, Km 560, 08719 Castellolí, Barcelona.
 • És obligatori presentar el DNI/passaport original per realitzar la prova d´accés. No s’admetrà foto al telèfon mòbil.
 • A la prova d’accés l’aspirant haurà de superar els següents exercicis: Prova d’habilitat assegut, prova d’habilitat dret, prova d’equilibri estàtic, prova general d’habilitat i prova d’acceleració i frenada.

Terminis per a la inscripció al curs:

 • Inscripció al curs i pagament de la prova d’accés fins al 17/01/2023
 • Llista provisional admesos prova accés 20/01/2023
 • Llista definitiva d’admesos prova accés 24/01/2023
 • Acta definitiva de la prova d’accés 31/01/2023
 • Llista definitiva d’admesos al curs 01/02/2023
 • Terminis de pagament del 02/02 fins al 04/02/2023

Més informació sobre les dates, terminis i imports corresponents al bloc específic, bloc comú i període de pràctiques.

Entrada similar