AQUEST DISSABTE, JORNADA TEST PROMO-E A MENÀRGUENS

El dissabte 16 de desembre, a partir de les 12h.

La Federació Catalana de Motociclisme celebrarà una jornada test gratuïta per a tots aquells pilots, a partir de 4 anys, que vulguin provar les Ariane K2Re.
La jornada test tindrà lloc aquest proper dissabte, 16 de desembre, a partir de les 12h, al circuit de Menàrguens.

Els assistents podran gaudir d’una tanda gratuïta per conèixer de primera mà les increibles prestacions de les Ariane, les protagonistes de la PromoRACC-E, categoria emmarcada dins la Copa Catalana de Promovelocitat. D’altra banda, Guaja Racing s’encarregarà d’explicar el projecte esportiu d’aquesta competició monomarca sostenible, pensada per aquells pilots que vulguin iniciar-se en la velocitat.

Per poder participar a la jornada test gratuïta convocada per la FCM caldrà disposar de Llicència en vigor (Catalana, Homologada o Llicència Entrenament 1 dia Velocitat).

JORNADA TEST

Si vols gaudir de la jornada test gratuïta al circuit de Menàrguens, segueix els següents passos:

Si disposes de Llicència federativa 2023 (Catalana o Homologada):

Inscriu-te a les tandes a través de la zona privada de la web de la FCM – (16 de desembre / Jornada Test PromoRACC-E a Menàrguens).

Si NO disposes de Llicència federativa 2023, però ja estàs registrata la zona privada:

Accedeix a la zona privada de la web de la FCM i selecciona “Nova Llicència 2023 –  Àmbit: Catalana – Curset 1 dia MiniVelocitat – procedir al pagament corresponent (14€ euros).

Una vegada hagis tramitat la llicència, inscriu-te a les tandes a través de la zona privada de la web de la FCM – (16 de desembre / Jornada Test PromoRACC-E a Menàrguens).

Si NO disposes de Llicència federativa 2023 ni tampoc de registre ala zona privada de la FCM:

Registra’t a través de la web www.fcm.cat mitjançant el botó “Donar-se d’alta”. Un cop hagueu omplert les dades requerides, ja podreu tramitar la llicència.

Accedeix a la zona privada de la web de la FCM i selecciona “Nova Llicència 2023 –  Àmbit: Catalana – Curset 1 dia MiniVelocitat – procedir al pagament corresponent (14€ euros).

Una vegada hagis tramitat la llicència, inscriu-te a les tandes a través de la zona privada de la web de la FCM – (16 de desembre / Jornada Test PromoRACC-E a Menàrguens).

Dia: dissabte 16 de desembre del 2023.

Lloc: circuit de Menàrguens.

Horari: 12:00h.

Pilots (nenes i nens), a partir de 4 anys.

Requisits:

– Disposar de Llicència federativa 2023 (Catalana o Homologada o Curset 1 dia minivelocitat).

– Disposar de granota, casc, botes i la resta de material necessari per poder realitzar la tanda complint totes les mesures de seguretat.

Condicions: La inscripció a la Jornada test dona dret a una tanda gratuïta.

JORNADA TEST – SÁBADO 16 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 12H.

La Federación Catalana de Motociclismo celebrará una jornada test gratuita para todos aquellos pilotos, a partir de 4 años, que quieran probar las Ariane K2Re.

La jornada test tendrá lugar este próximo sábado, 16 de diciembre, a partir de las 12h, en el circuito de Menàrguens.

Los asistentes podrán disfrutar de una tanda gratuita para conocer de primera mano las increibles prestaciones de las Ariane, las protagonistas de la PromoRACC-E, categoría enmarcada en la Copa Catalana de Promovelocidad. Por su parte, Guaja Racing se encargará de explicar el proyecto deportivo de esta competición monomarca sostenible, pensada para aquellos pilotos que quieran iniciarse en la velocidad.

Para poder participar en la jornada test gratuita convocada por la FCM será necesario disponer de Licencia en vigor (Catalana, Homologada o Licencia Entrenamiento 1 día Velocidad).

JORNADA TEST

Si quieres disfrutar de la jornada test gratuita en el circuito de Menàrguens, sigue los siguientes pasos:

Si dispones de Licencia federativa 2023 (Catalana u Homologada):

Inscríbete en las tandas a través de la zona privada de la web de la FCM – (16 de diciembre / Jornada Test PromoRACC-E en Menàrguens).

Si NO dispones de Licencia federativa 2023, pero ya estás registrada en la zona privada:

Accede a la zona privada de la web de la FCM y selecciona “Nueva Licencia 2023 – Ámbito: Catalana – Cursillo 1 día MiniVelocidad – proceder al pago correspondiente (14€ euros).

Una vez hayas tramitado la licencia, inscríbete en las tandas a través de la zona privada de la web de la FCM – (16 de diciembre / Jornada Test PromoRACC-E en Menàrguens).

Si NO dispones de Licencia federativa 2023 ni tampoco de registro en la zona privada de la FCM:

Regístrate a través de la web www.fcm.cat mediante el botón “Darse de alta”. Una vez que haya rellenado los datos requeridos, ya podrá tramitar la licencia.

Accede a la zona privada de la web de la FCM y selecciona “Nueva Licencia 2023 – Ámbito: Catalana – Cursillo 1 día MiniVelocidad – proceder al pago correspondiente (14€ euros).

Una vez hayas tramitado la licencia, inscríbete en las tandas a través de la zona privada de la web de la FCM – (16 de diciembre / Jornada Test PromoRACC-E en Menàrguens).

Día: sábado 16 de diciembre de 2023.

Lugar: circuito de Menàrguens.

Horario: 12:00 h.

Pilotos (niñas y niños), a partir de 4 años.

Requisitos:

– Disponer de Licencia federativa 2023 (Catalana o Homologada o Cursillo 1 día minivelocidad).

– Disponer de rana, casco, botas y demás material necesario para poder realizar la tanda cumpliendo todas las medidas de seguridad.

Condiciones: La inscripción a la Jornada test da derecho a una tanda gratuita.

Entrada similar