Logo FCM Notícies

Tramitació Llicències 2023

A partir del dia 1 de gener de 2023 ja es podran tramitar les llicències per a la nova temporada. La tramitació s’ha de fer, com sempre, a través de la web de la Federació i la pàgina privada del pilot. En el cas de llicències de menors, enguany no caldrà enviar per correu la documentació necessària (certificat mèdic i autorització) sinó que s’haurà d’adjuntar en el moment de tramitar la llicència.

Per a la temporada 2023, la Federació ha contractat la pòlissa d’assegurança d’accidents amb la companyia Fiatc Seguros. Aquest fet no suposarà cap canvi en el protocol d’atenció als federats en cas d’accident. El número d’atenció telefònica 24h és el 93 275 90 56.

En relació als imports de les llicències 2023, tot i que van ser aprovats en assemblea el passat dia 18 de desembre, el canvi de companyia ens ha permès reajustar-los i millorar-los lleugerament. Adjunt trobareu el llistat de preus 2023 definitiu.

Enguany, la federació vol oferir-vos unes millores vinculades a la llicència federativa. Pel fet de pertànyer al nostre col·lectiu, podreu gaudir de dos nous productes: el Servei de Salut Baremada, que permet accedir a la medicina privada a un preu reduït; i el Club de Descomptes, una plataforma amb descomptes diferencials per al col·lectiu federat.

Entrada similar