Promovelocitat Pla Sant Tirs

Àmbit:Campionat de Catalunya
Data:27/06/2009
Organitzador:Reial Automòbil Club de Catalunya
Categories:Promo 50
Promo 70
Província:Lleida
Classificació:Classificació: promoplasttirs09.pdf