ZONA PRIVADA

LLICÈNCIES / COBERTURES DE LLICÈNCIES

Cobertures de llicències

LLICÈNCIA HOMOLOGADA

La companyia ALLIANZ SEGUROS és l´assegurador d´aquesta llicència vàlida per a tot el territori català i espanyol. El número de pòlissa sanitària és 042734002 00018.

Telèfon de contacte: 91 325 55 68 
Mail: asistenciacolectivos.es@allianz.com

ÉS IMPRESCINDIBLE TRUCAR AL TELÈFON INDICAT ABANS DE VISITAR-SE. PRENDRAN NOTA DE L´ACCIDENT I US INFORMARAN DEL CENTRE ON US PODEU VISITAR.

La presentació del comunicat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de participar en qualsevol competició o entrenament fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.

Quan es té dret a utilitzar aquests serveis?
A tot el territori espanyol, sempre que practiquis el motociclisme vinculat a una competició federada i els entrenaments concertats.LLICÈNCIA CATALANA - LLICÈNCIA SOCIAL

La companyia ALLIANZ SEGUROS és l´assegurador d´aquesta llicència vàlida per a tot el territori català. El número de pòlissa sanitària és  042734002 00018.

Telèfon de contacte: 91 325 55 68
Mail: asistenciacolectivos.es@allianz.com

ÉS IMPRESCINDIBLE TRUCAR AL TELÈFON INDICAT ABANS DE VISITAR-SE. PRENDRAN NOTA DE L´ACCIDENT I US INFORMARAN DEL CENTRE ON US PODEU VISITAR.

La presentació del comunicat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de participar en qualsevol competició o entrenament fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.


LLICÈNCIA ENTRENAMENT 1 DIA

La companyia ALLIANZ SEGUROS és l´assegurador d´aquesta llicència vàlida per a tot el territori català. El número de pòlissa sanitària és 048684850 .

Telèfon de contacte: 91 325 55 68
Mail: asistenciacolectivos.es@allianz.com

ÉS IMPRESCINDIBLE TRUCAR AL TELÈFON INDICAT ABANS DE VISITAR-SE. PRENDRAN NOTA DE L´ACCIDENT I US INFORMARAN DEL CENTRE ON US PODEU VISITAR.

La presentació del comunicat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de participar en qualsevol competició o entrenament fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.


CONSELLS EN CAS D’ACCIDENT

L’assistència mèdica garantida per a la pòlissa de la RFME i FCM es prestarà en centres concertats per les Companyies Asseguradores a través de la seva xarxa de Serveis Sanitaris. És imprtescindible que sempre que es produeixi algun accident o lesió es truqui al telèfon que surt a la llicència, que és el Centre d´Atenció Telefònica (24 hores) de l’asseguradora, i es comuniqui a la FCM dins les 24 hores següents a l´accident.

Assistència Sanitària Urgent

Cal dirigir-se al centre concertat d’urgències més proper i identificar-se com a federat de la FCM per medi de la llicència federativa.

Posteriorment s’enviarà l’informe mèdic d´urgències a la FCM i al Centre d´Antenció Telefònica (24 hores).

Després de la primera assistència d´urgències, tant si es necessita ingrès o intervenció, com si cal continuar amb les prestacions sanitàries, serà imprescindible sol•licitar autorització al Centre d´Antenció Telefònica (24 hores).

Si davant una urgència vital, el lesionat és ingressat a un centre no concertat, és imprescindible que s’efectuï la comunicació a l’asseguradora amb la màxima brevetat possible i sempre dins de les 24 hores següents a l’accident.

Assistència Sanitària No Urgent

És precís obtenir autorització prèvia per a la prestació de l´Assistència Sanitària no urgent, que es sol•licitarà pel federat al Centre d´Atenció Telefònica (24 hores).
Aquesta autorització prèvia serà necessària per a qualsevol prestació sanitària que calgui, per exemple:

- Consultes (medicina general, especialistes)
- Mitjans de diagnòstic: Radiografies, TACs, RMNs, Ecografies, Gammagrafies, etc..
- Rehabilitació
- Intervencions quirúrgiques
- Ingressos hospitalaris

Les cites seran gestionades pel Centre d´Antenció Telefònica (24 hores), que confirmarà la mateixa amb el federat i enviarà l’autorització pertinent al centre assistencial. El federat enviarà els informes que se li sol•licitin per a la correcta valoració de les prestacions sanitàries que necessita.

Qualsevol assistència en centres no concertats o de la Seguretat Social (excepte en les urgències vitals i primeres assistències d´urgències) no serà coberta per la pòlissa d´accidents de la Federació Catalana de Motociclisme.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing