ZONA PRIVADA

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL


La nostra adreça

Federació Catalana de Motociclisme

Barcelona - Seu Central
Enric Granados, 112 2n 1a.
08008 Barcelona
Tel. 93 415 11 84
Fax 93 237 14 77


Q-585.550.02-A


Ús de fcm.cat
Aquest web o qualsevol patró d´aquest no pot ser reproduït, duplicat, copiat, venut, revenut o aprofitat amb cap altra finalitat comercial que no permeti de forma explícita la Federació Catalana de Motociclisme.

La responsabilitat derivada de l´ús de materials protegits per drets de propietat intel·lectual continguts en aquest web correspondrà exclusivament a l´usuari.

 

Compromís de confidencialitat
La Federació Catalana de Motociclisme es compromet explícitament a mantenir qualsevol dada que ens faciliteu sota la màxima confidencialitat i a no cedir-la mai a tercers.

Les dades que ens faciliteu en qualsevol dels formularis del web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les nostres aplicacions no seran destinades, en cap cas, a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, d´acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la LOPD: Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.(B.O.E.14-12-99).

La present Llei Orgànica, modificada per Llei 62/2003, del 30 de desembre (B.O.E. 31/12/2003), pretén garantir i protegir, en el que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

 AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing