ZONA PRIVADA

FCM / Notícies

Tràmits a seguir per organitzar una competició

01/07/2010

Tràmits a fer pels Moto Clubs que vulguin organitzar proves de motociclisme

 

El procés a seguir per tal d’organitzar una cursa potser us és lleugerament desconegut. Per això la Federació Catalana de Motociclisme vol donar-vos a conèixer tots els passos necessaris des del moment en què un Moto Club té la idea de fer una prova fins que es dóna per tancat tot el procediment, fins i tot dies després d’haver abaixat la bandera de quadres.

 

La primera gran diferenciació que han de tenir en compte els Moto Clubs és el fet de si pretenen organitzar una cursa en un circuit permanent o en un traçat que no ho sigui. Parlem en primer lloc del primer cas.

Les proves que poden disposar d’un traçat fix, com poden ser les de velocitat, minimotos, supermotard, algunes de motocròs..., a l’entendre’s que el circuit és permanent, es pressuposa que té tots els permisos en regla, per la qual cosa el Moto Club s’evitaria haver de realitzar una sèrie de tràmits que comentarem més endavant en el cas dels traçats variables.

Un cop el Moto Club en qüestió ha localitzat la seva cursa en un circuit fix concret, ha de facilitar el reglament particular de la prova a la FCM pel seu estudi. En cas de ser aprovat, serà la pròpia Federació qui s’encarregarà de tramitar les assegurances de responsabilitat civil, conegudes com a RC, que tindran un preu per pilot, variable segons les característiques de la prova, entre d’altres factors. Les RC són de tràmit obligat degut a que la llicència cobreix els danys propis del pilot, mentre que l’assegurança s’encarrega de cobrir els possibles danys a tercers en el decurs de la prova.

Un cop obtingudes les RC, es passaria al desenvolupament en si de la cursa, disputant-se les jornades de competició. Si aparentment sembla que l’organització ha acabat, encara queden alguns passos a seguir, que seran comuns tant en el cas de carreres en traçat fix com en les de traçat no permanent.

Un cop finalitzada la prova, en un termini de 10 dies el Club ha d’enviar a la FCM l’acta del jurat, on han de constar els pilots participants a la prova, així com els accidentats i les sancions o incidències que s’hagin pogut succeir. Un cop la Federació Catalana de Motociclisme arxiva l’acta de jurat és quan es pot donar per finalitzada l’organització de la prova.

Traçat no permanent

Els passos que han de seguir els Moto Clubs que vulguin organitzar una carrera amb un traçat no permanent són força diferents en l’etapa prèvia a la disputa de la prova.  Aquest funcionament es dona sobre tot en les proves d’Enduro, Endurades i Trial.

45 dies abans de la celebració de la carrera, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha de tenir els següents documents:

-          Permís dels diferents ajuntaments de les localitats per on transcorri la prova.

-          Permís de tots els propietaris dels terrenys.

-       Fiança a tots els ajuntaments pels possibles danys mediambientals.

-         Plànols a escala 1:5000 de tot el recorregut.

Si es toca o creua algun tram d’asfalt, cal demanar permís al Servei Català de Trànsit i complir els següents requisits:

-          Tenir un rutòmetre de la carrera.

-          Designació d’un responsable executiu (normalment el president de l’entitat o el director de cursa).

-          Designació d’un cap de seguretat vial.

-       Assegurances RC.

 

A més, el Departament de Medi Ambient es reserva el dret de poder demanar algun tràmit addicional, a més de la probable verificació del recorregut de mans d’un forestal del Departament. Un cop Medi Ambient aprova tots aquests permisos i sol·licituds, s’han d’efectuar les assegurances de responsabilitat civil (RC), i un cop obtingudes, es passaria a la celebració de la prova, per, posteriorment, haver de formalitzar la mateixa acta de jurat que ja hem comentat uns paràgrafs abans.

Depenent de la província, i de factors com les circumstàncies i les característiques concretes de cada entitat o prova, les condicions d’aquests tràmits, així com el preu o altres aspectes poden variar en un sentit o un altre, però aquests serien tots els elements amb què han de treballar els diferents Moto Club per organitzar una cursa.

Per obtenir més informació, segueix-nos a les xarxes socials:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing