ZONA PRIVADA

FCM / Notícies

Proclamats els guanyadors a representants de càrrecs oficials i a la presidència de Lleida

21/05/2014

Acabat el termini d´impugnacions, és confirmen els únics candidats.

Reunida la Junta Electoral nomenada a efectes legals de regular les eleccions a President Territorial de la Representació Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Motociclisme i les eleccions de representants a càrrecs oficials de la mateixa, en el seu domicili social el dia 20 de maig de 2014, ha decidit proclamar definitivament els guanyadors de les dues eleccions.

La Junta Electoral, atès que no s’ha presentat cap impugnació, ha proclamat definitivament guanyadora de les eleccions a President Territorial de la Representació Territorial a Lleida la candidatura encapçalada pel senyor Jordi Pons i Lloreta, que està acompanyar pels senyors Jaume Curcó i Josep Maria Vítores.

També proclama definitivament guanyadors de les eleccions de representants a càrrecs oficials les candidatures presentades pels senyors Joan Ciscar, Jaume Codina, Josep Maria Mañé, Josep Mujal, Òscar Perez de Lara i Alfred Terés.

Per finalitzar, i d’acord amb el calendari electoral es recorda que el dia 23 de maig finalitza el termini per impugnar la resolució de la Junta Electoral sobre el resultat d’aquestes eleccions davant del Tribunal Català de l’Esport.

 

 

Per obtenir més informació, segueix-nos a les xarxes socials:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing