FCM Copa Cat. Trial Clàssiques del Cent Peus (Clàssics, Experts, Pre-75, Pre-80 i Trialers)