FCM Camp. Catalunya de Velocitat Clàssicas a Calafat (Clas.70,Clas.80,Clas.B,Clas.C i Clas.MC)