FCM Camp. Catalunya de Velocitat Clàssiques d´Alcarràs (Clas.70, Clas.80, Clas.B, Clas.C i Clas.MC)