FCM Quadresistència de Cassà de La Selva (Q1, Q2 i Trofeu Qamateur)