FCM Quadresistència de Mas Llorenç (Q1, Q2 i Trofeu Qamateur)