FCM 6 Hores Resistència Ciclomotors a l´Ametlla Parc (Canvi,Grup 2 Aire i Grup 3 Aigua)