FCM 3 Hores Resistència Ciclomotors a Santa Eulàlia de Ronçana (Canvi,Grup 2 Aire i Grup 3 Aigua)