LLiga Catalana de Motocros a Can Taule MX1, MX 2-, MX3-MX4-MX5, Obert