LLiga Catalana de Motocros a Vallgorguina MX1, MX 2-, MX3-MX4-MX5, Obert