LLiga Catalana de Motocros Els Reguers MX1, MX 2-, MX3-MX4-MX5, Obert