Promovelocitat RACC Osona 1

Àmbit:Campionat de Catalunya
Data:18/06/2011
Organitzador:Escuderia Osona
Categories:Iniciacio RACC
Iniciacio RACC Beca
Promo 50
Promo 70
Província:Barcelona
Classificació:Classificació: OsonaPromo7050.pdf